Sponsorzy

SPONSOR TECHNICZNY

 

Dziesiejszy sport nie mógłby funkcjonować gdyby nie pomoc Sponsorów. PSF również ich potrzebuje…
Liczymy na czynny udział w życiu szkoły firmy, które chcą wspierać rozwój sportu w kraju.
Proponujemy 3 pakiety dla Sponsorów. Ofertę sponsoringu w pliku PDF możemy przesłać e-mail’em.

Więcej informacji: 
Piotr Zieliński – Dyrektor Zarządzający
e-mail: p.zielinski@PSF.waw.pl