Przekaż 1 procent podatku dla PSF

Niech każdy dzień będzie Dniem Piłki Nożnej! Chcemy grać!

 

Jeśli chcesz pomóc w rozwoju Polskiej Szkoły Futbolu – przekaż 1% podatku!

To proste:
Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”.
W rubryce „Numer KRS” należy wpisać 0000457030, koniecznie z dopiskiem POLSKA SZKOŁA FUTBOLU (144), a w rubryce „Wnioskowana kwota” należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 które dostępne są na stronie www Ministerstwa Finansów

Wyobraź sobie jak łatwo możesz pomóc – decyzja należy do Ciebie.

Serdecznie dziękujemy!

Dyrekcja PSF