Opłaty i konto bankowe

Opłata członkowska jest płatna „z góry” do 10-go każdego miesiąca – 180 PLN (ilość zajęć, świąt i ferie oraz nieobecność na zajęciach nie mają wpływu na wysokość opłaty miesięcznej).

Wszystkie opłaty dokonujemy przelewem na konto – nie dokonujemy opłat gotówką na zajęciach!

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, grupę oraz miesiąc za który płacimy.

KONTO BANKOWE do wpłat  180 PLN:

Piotr Zieliński
67 1090 1030 0000 0001 0205 1144

Santander Bank Polska S.A.