Opłaty i konto bankowe

Opłata członkowska jest płatna „z góry” do 10-go każdego miesiąca – 160 PLN (ilość zajęć, świąt i ferie oraz nieobecność na zajęciach nie mają wpływu na wysokość opłaty miesięcznej).

Wszystkie opłaty dokonujemy przelewem na konto – nie dokonujemy opłat gotówką na zajęciach!

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika, grupę oraz miesiąc za który płacimy.

Dane konta bankowego do wpłat:

Magdalena Zielińska
85 1500 1070 1010 7014 7065 0000